Juniortroppen: Skovens Sønner

junior_netJuniortroppen er for børn på 4-5 klasse trin. I takt med at børnene bliver ældre vokser udfordringerne og oplevelserne i spejderlivet også.

I Juniortroppen arbejder vi i patruljer på 5 – 8 børn. Patruljesystemet er kernen i arbejdet, hvor man lærer at fungere sammen. Patruljerne i Skovens Sønner har alle navn efter indianerstammer.

Spejderne udfordres i forhold til friluftsliv, forkyndelse og evnen til at indgå i et socialt fællesskab og tage medansvar. Dette gør vi gennem en lang række aktiviteter (primært udendørs) med alt fra båltænding, mad over bål ,lære at ligge i telt, brug af økse og sav som arbejdsredskab, pionering af større projekter, læring om kirken og det kristne budskab, medindflydelse på program, demokrati i patruljen og naturligvis oplevelsen af at blive stolet på og skulle klare sig på egne hånd.

Mange af de største oplevelser ligger og venter på turene, hvorfor juniorspejderne tager på mange ture ud af byen i løbet af et år.

 

Har du lyst til at komme til et juniormøde?snobroed
Send en mail til juniorlederne:
borgen.junior@gmail.com

Hvornår?
Juniorerne har møde mandag kl. 18.30 – 20.15

Hvor?
Fredensgade 3
2200 København N